Internarea şi Externarea

Informatii privind internarea

Toate urgentele medicale se trateaza gratuit indiferent ca pacientul este asigurat sau nu, pe baza cartii de identitate sau a certificatului de nastere in cazul copiilor. Daca este cazul unei internari va rugam sa tineti cont de urmatoarele informatii:

Tipuri de spitalizare:

  • Spitalizare continua
  • Spitalizare de zi

Documente necesare pentru internare:

  • Dovada calităţii de asigurat
  • Biletul de trimitere de la medical de familie/ specialist de ambulator
  • Cardul de sanatate sau Adeverinta inlocuitoare de card

Informatii privind externarea:

La externare pacientul primeste o scrisoare medicala in care sunt specificate indicatii terapeutice, regim de viata si date privind dispensarizarea afectiunilor.