Achiziţii

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE ‘PROF. DR. PANAIT SIRBU” cu sediul in Calea Giulesti, nr. 5, sector 6, Bucuresti, organizeaza in ziua de 26 mai 2017 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

>>> Descarcă aici textul Anunţului <<<

 

>>> Descarcă aici Documentaţia de Atribuire <<<


ANUNT CERERE DE OFERTE: SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR

>>> Descarcă aici textul Anunţului <<<


 

ANUNT CERERE DE OFERTE nr.1753/16.03.2016 – Servicii pentru implementarea unui sistem de controlling spitalicesc

>>>Descarcă aici textul Anunţului <<<


 

Anunt de achizitionare “SERVICII PRESTATE DE LABORATOARE MEDICALE

>>> Descarcă aici textul Anunţului <<<

>>> Descarcă aici Documentaţia de Atribuire <<<

>>> Descarcă aici Raportul Procedurii <<<


 

Anunt de achiziţionare servicii de fertilizare in vitro:

>>> Descarcă aici textul Anunţului <<<

>>> Descarcă aici secţiunea Formulare <<<

>>> Descarcă aici Fişa de date + Caietul de sarcini + Modelul orientativ de Acord Cadru şi Contract Subsecvent <<<

>>> Descarcă aici Raportul Procedurii <<<