Notă informativă

Prin prezenta va informam ca, incepand cu data de 01.05.2015, se aplica urmatoarele reguli (conform  Ordinului CNAS Nr. 98/2015, cardul de sanatate va deveni singurul instrument de validare si decontare a serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza, pentru persoanele asigurate cu varsta de peste 18 ani):

  • Cardul NU inlocuieste biletul de trimitere si adeverinta de asigurat;
  • NU se interneaza paciente fara card sau adeverinta CNAS (adeverinta inlocuitoare de card, ce va ramane in copie la FOCG si FSZ); Exceptie fac urgentele asumate de catre un medic prin semnatura si parafa
  • NU se mai accepta invoirile;
  • La externare, TOATE pacientele vor avea cardul sau adeverinta CNAS.