Anunţ acordare servicii după data de 1 mai 2015

IN ATENTIA ASIGURATILOR SI FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN CONTRACT CU CASMB

PRECIZARI PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII MEDICALE DUPA DATA DE 1 MAI

Porivit prevederilor Ordinelor MS/CNAS  557/246/2015 si 559/248/2015, asiguratii beneficiaza de servicii medicale dupa cum urmeaza:

  • In baza cardului national, pentru asiguratii care au intrat in posesia acestuia;
  • In baza documentelor prevăzute la 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele pentru care nu au intrat in posesia cardului national, până la data la care intră în posesia acestuia (respectiv, prin verificarea calitatii de asigurat de catre furnizor in sistemul informatic  sau, dupa caz, prin prezentarea adeverintei de asigurat);
  • In baza adeverintei de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat;
  • In baza adeverintei de inlocuire a cardului pentru persoanele care au refuzat acest document.